Web
Analytics

Kairros

Kairros provides professional advice on a range of health management and re-employment issues for employers, insurers and clients.

Nơi làm việc an toàn, tốt cho sức khỏe và có hiệu quả bắt đầu ở đây

Tại Kairros, chúng tôi tin rằng tất cả cần có một chất lượng cuộc sống tối ưu. Để có thể giảm thiểu tác động của thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc, chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên môn về ngăn ngừa và phục hồi nhằm đáp ứng các nhu cầu của lực lượng lao động đa dạng của Úc.

Quý vị có biết?

Dân số Úc là một trong những dân số có nền văn hóa và ngôn ngữ đa dạng (CALD) nhất trên thế giới, vì thế Kairros đã xây dựng một đường lối phục vụ độc nhất xung quanh việc hỗ trợ và tiếp nhận tính đa dạng.

0
%
số người Úc được xác định có tổ tiên không phải người Úc là câu trả lời đầu tiên của họ cho câu hỏi Điều tra dân số năm 2021
0
%
báo rằng ít nhất cha hay mẹ của họ đã sinh ra ở nước ngoài
0
%
dân số là người sinh ra ở nước ngoài
0
%
dân số là người nói một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Những điều có thể kỳ vọng khi hợp tác với nhau

null

Đây là một đội ngũ nhân viên được đào tạo đặc biệt và có kinh nghiệm

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đã được đào tạo rất nhiều về nhận thức văn hóa, và có khả năng nhận ra và thay đổi các định kiến và hành vi mà những việc này có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc khách hàng. Số lớn nhân viên trong đội ngũ của chúng tôi biết hai thứ tiếng.
null

Hỗ trợ được thiết kế theo khách hàng

Chúng tôi điều chỉnh sự hỗ trợ cho từng khách hàng, xác định các dịch vụ độc nhất trong số các dịch vụ khác nhau của chúng tôi, nhằm cải thiện các kết quả được mong muốn của khách hàng.
null

Tập trung vào việc cải thiện kết quả cho mọi người

Mô hình dịch vụ đơn nhất của chúng tôi đảm bảo chúng tôi sẽ đạt được các kết quả tốt nhất cho tất cả khách hàng, bất kể nguồn gốc hay tín ngưỡng của họ.

Dịch vụ thông dịch của Kairros (KIS)

Chúng tôi biết rào cản ngôn ngữ có thể đóng vai trò là rào cản cho kết quả thành công của khách hàng, vì vậy dịch vụ phiên dịch nội bộ của chúng tôi luôn sẵn sàng cho tất cả khách hàng để hỗ trợ họ trong hành trình phục hồi.

Các chương trình được điều chỉnh của chúng tôi

Lực lượng lao động đa văn hóa

Với sự bình đẳng được đặt lên hàng đầu, Kairros có một loạt các dịch vụ chuyên môn độc đáo dành cho từng khách hàng tùy theo nhu cầu của họ như một phần của dịch vụ Phục hồi Đa dạng của chúng tôi.

Công nhân ca đêm

Kairros cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng ca đêm cho những doanh nghiệp và dịch vụ làm việc suốt ngày đêm, những người yêu cầu các nhu cầu về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc suốt ngày đêm.

Một nghề nghiệp có tính linh hoạt và phát triển

Hãy sử dụng các kỹ năng và kiến thức của bằng cấp tốt nghiệp y tế liên ngành và gia nhập đội ngũ nhân viên tuyệt vời của chúng tôi và giúp giảm thiểu tác động của thương tích và bệnh tật đối với mọi người ở khắp nước Úc, cùng lúc linh động chọn giờ làm việc của mình và nắm bắt những cơ hội phát triển nghề nghiệp toàn diện.


 

Back to top
Navigation Menu