Web
Analytics

Kairros

Kairros provides professional advice on a range of health management and re-employment issues for employers, insurers and clients.

ایجاد محیط کار ایمن، سالم و سازنده از اینجا آغاز می شود.

ما در Kairros بر این باوریم که برخورداری از کیفیت بهینه زندگی حق همه مردم است. بر این اساس، ما با هدف کاهش تاثیر صدمات و بیماری‎‌​های مرتبط با کار، خدمات تخصصی پیشگیری و بهبود، بر اساس نیازهای نیروی کار متنوع استرالیا، ارایه می‌کنیم.

انتظارات ما در فرآیند همکاری

null

گروه ورزیده و مجرب بی‌‎ نظیر

گروه کارشناسی ما تحت آموزش‎​‌های فرهنگی قرار گرفته است و از توانایی شناسایی و پرهیز از سوگیری‌‎​ها و رفتارهای تاثیرگذار بر روند ارائه خدمات به مشتریان برخوردار است. بسیاری از اعضای گروه ما دو-زبانه هستند.
null

حمایت متناسب با نیازهای مشتریان

خدمات ما مبتنی بر نیازهای تک‌‎​تک مشتریان است و ما با انتخاب خدمات تخصصی از مجموعه خدمات گسترده، در پی جلب رضایت مشتریان هستیم.
null

تمرکز بر بهسازی نتیجه برای همه افراد

الگوی خدمات ما دستیابی به نتایج مظلوب برای تمام مشتریان صرفنتظر از پیشینه و باوری های آنان را تضمین می کند.

برنامه‎ ‌های سفارشی‌شده ما

اقدامات جبرانی متنوع

Kairros، با توجه به اصل برابری، خدمات تخصصی منحصربه‎‌​فردی، بر اساس نیازهای هریک از مشتریان، در قالب «اقدامات جبرانی متنوع»، به آنان ارائه می‌‎​کند.

Compass

Kairros با افتخار به اجرای Compass، برنامه چندزمینه‌‎​ای بهسازی کیفیت خود-مدیریت و کاهش عوامل خطرزای روانی که سبب ایجاد وابستگی به داروهای مخدر می‌‎​شود، پرداخته است.

Ripple Effect

Ripple Effect «پذیرش ارزیابی یادگیری اولیه» را به‌‎​عنوان ابزاری برای تقویت و پیگیری فرصت‎‌​های بازآموزی و دستیابی به نتایج مطلوب در زمینه بازگشت به کار و زندگی، ترویج می‎​‌کند.

توان‎ بخشی شیفت شب

Kairros به کسب ‎​و کارها و مراکز خدماتی دارای نوبت‎‌​های کاری 24-ساعته که به خدمات شبانه‌‎​روزی در زمینه حفظ سلامت و ایمنی در محل کار نیاز دارند، خدمات توان‎​بخشی شیفت شب ارائه می‎​‌کند.

آیا می‎ ‌دانید؟

جمعیت استرالیا از نظر برخورداری از تنوع فرهنگی و زبانی (CALD) در دنیا کم‌‎​نظیر است. بر این اساس، خدمات ما بر پایه تقویت و پذیرش تنوع  فرهنگی ارائه می‎‌​شود.

0
%
از مردم استرالیا، در پاسخ به پرسش نخست نظرسنجی 2016، خود را متعلق به تباری غیر از تبار استرالیایی معرفی کرده‎ .ا‌ند
0
%
اعلام کرده‎‌ اند که حداقل یکی از والدین آنها در کشور دیگری به دنیا آمده است.
0
%
‌‎ از مردم در کشور دیگری متولد شده اند.
0
%
از مردم به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می‎ ‌کنند.

خدمات ترجمه شفاهی Kairros (KIS)

ما می‎​‌دانیم که ناآشنایی به زبان ممکن است مانع دستیابی مشتریان به نتایج مطلوب شود. بنابراین، از چندی پیش ارائه خدمات داخلی ترجمه شفاهی به مشتریان را آغاز کرده‎‌​ایم تا از آنان در مسیر بهبود حمایت کنیم.

"خوشبختانه برای من و پدرم، شرکت بیمه سرانجام Kairros را به ‎ عنوان مسئول رسیدگی به پرونده انتخاب کرد. از آن زمان، این گروه پیوسته فعال بوده است و تلاش آنها در زمینه تماس مستقیم با کارفرما، پزشک و کارشناس فیزیوتراپی برای من شگفت‎ ‌انگیز بوده است. همراهی آنها با ما در جلسات اداری بسیار سودمند بوده است. این حمایت‎ ‌ها سبب روان‎ تر شدن جریان کارها شده و به نظر من به بهبود وضعیت پدرم کمک کرده است. توانایی کارکنان Kairros در زمینه ایجاد ارتباط با ما به زبان چینی و تشریح برخی از جنبه‎ ‌های پیچیده پرونده، برای ما بسیار سودمند بوده است. من و پدرم از این بابت از آنها واقعاً سپاسگزاریم و انتظار داریم که همراهی آنها در این پرونده، تا زمانی که برنامه بازگشت پدرم به محل کار اجرا می‎ ‌شود، تداوم یابد."

خانواده مشتری

حرفه زمینه‌‎ ساز انعطاف و پیشرفت

اگر دارای مدرک مرتبط با علوم سلامت هستید، از دانش و مهارت خود برای همکاری با گروه ارزشمند ما و فعالیت در زمینه کاهش تاثیر صدمات و بیماری‌‎​های مرتبط با محل کار بر مردم استرالیا بهره بگیرید. شما از امکان انتخاب ساعات کار و استفاده از فرصت‎‌​های گسترده پیشرفت شغلی نیز برخوردار خواهید بود.


 

Back to top
Navigation Menu