Web
Analytics

Kairros

Kairros provides professional advice on a range of health management and re-employment issues for employers, insurers and clients.

خدمات کارفرمای جدید

Kairros از سال 1994 «خدمات کارفرمای جدید» را برای کمک‌‎​رسانی به کارگران/کارمندان در زمینه یافتن شغل جدید، دایر کرده است. در این مدت هزاران نفر به کمک ما در جایگاه‎​‌های متناسب با نیازها، مهارت‎​‌ها و دانش خود مشغول کار شده‎​‌اند.

ما در سراسر استرالیا فعال هستیم و در زمینه حمایت از جوامع دارای تنوع فرهنگی و زبانی (CALD) از توانایی و دانش ویژه برخورداریم.

خدمات ما شامل موارد زیر است:

null
ارزیابی حرفه‎​‌ای
null
بررسی پرونده‎​ پزشکی
null
آماده‎​‌سازی برای کاریابی
null
کمک‎​‌رسانی در زمینه کاریابی
null
خدمات کلریابی
null
حمایت پس از کاریابی

اقدامات جبرانی متنوع

Kairros، با توجه به اصل برابری، خدمات تخصصی منحصربه‎​‌فردی، بر اساس نیازهای هریک از مشتریان، به آنان ارائه می‎​‌کند.

null
پورتال خاص برای فراهم کردن امکان دسترسی مستقیم به عوامل مرتبط با روادید که ممکن است بر فرصت ‎​‌های شغلی تاثیر بگذارد
null
ایجاد روابط سازنده با کارفرمایان محلی برای برگزاری دوره‌‎​های آموزش ایمنی در محل کار و اجرای روال‎​‌های فرهنگ کار در دوره کار آزمایشی

"Kairros به من کمک کرد تا بهتر فکر کنم و اعتماد‎ به‌‎ نفسم را تقویت کنم. من مهارت‎ ‌های کار با رایانه، استفاده از یوتیوب (مستند نجاری) و کاریابی به روش‎ های نوآورانه را از مشاور خود یاد گرفتم. رفتار مشاور بسیار سازنده و صمیمی بود و سرانجام به کمک او توانستم به شغل فعلی دست پیدا کنم. کارفرمای من فرد بسیار مهربانی است و با ‎ این‎ که مالک یک کسب ‎ و کار کوچک است، با خوشرویی من را پذیرفت و از توانایی‎ ‌های من استفاده کرد. دوباره حس ارزشمند بودن در من ایجاد شد و توانستم تجربه خود را به کارفرما و کسب ‎ و کار او عرضه کنم. به دلیل رفتار مناسب کارفرما، تا کنون به ارائه درخواست افزایش دستمزد یا ساعات کاری فکر نکرده‌‎ ام. دیدار و گفتگوی اخیر مشاور من با کارفرما برای من بسیار سودمند بود. آنها برنامه‌‎ ای برای آینده تدوین کرده‎ ‌اند تا توانایی‌‎ های من را ارتقا بدهند."

مراجع

گروه تخصصی «مشاوران توان‎​بخشی» ما در سراسر استرالیا در دسترس است


 

Back to top
Navigation Menu